PS Čtenářská gramotnost: Hlásky, slabiky, slova, věty

Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost na téma HLÁSKY, SLABIKY, SLOVA, VĚTY, se uskuteční 8. 11. 2022.

Jak budeme pracovat?

  • vyzkoušíme si pár praktických ukázek – aktivit pro děti předškolního věku
    (hry pro rozvoj v předčtenářské gramotnosti zaměřené na hru s hláskami, slabikami, tvoření vět, příběhu s obrázky ve vztahu k hláskám)
  • zamyšlení/diskuze o tom, jak uvedené činnosti přizpůsobit dětem mladší věkové skupiny (4 – 5 let, 3 – 4 roky), jak je obohatit
  • využití digitálních pomůcek v souvislosti s tématem setkání
  • sdílení vlastních zkušeností, nápadů, osvědčených pomůcek, knih, poznatků na co se zaměřit v souvislosti s tématem setkání

S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky, osvědčenou hru, didaktickou pomůcku, vyrobenou pomůcku, pracovní list nebo inspirativní pracovní sešit/knihu k danému tématu

Kontaktní osoba/lektor: Bc. Milada Suchá
Kontakt: milada.sucha@map-praha3.cz, tel.: 734 542 128

TERMÍN: 8.11. 2022, 9 – 12 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3

SETKÁNÍ JE ZDARMA.

PS Čtenářská gramotnost: Hlásky, slabiky, slova, věty