PS Matematická gramotnost: Množství, porovnávání skupin, číseln řada, početní hádanky

2. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3

Téma setkání: MNOŽSTVÍ / POČET, POROVNÁVÁNÍ SKUPIN,

ČÍSELNÁ ŘADA, POČETNÍ HÁDANKY
TERMÍN: 9.12. 2022, 9 – 12 hod.

Jak budeme pracovat?
• představení praktických ukázek činností ve vztahu k tématu, Magic Box, představení “Předškoličky” pod vedením pí. uč. Jolany Břízové
• zamyslíme se nad tím, jak uvedené činnosti přizpůsobit dětem mladší věkové skupiny, jak je obohatit
• posdílíme vlastní zkušenosti, nápady, osvědčené pomůcky, knihy, poznatky na co se zaměřit v souvislosti s tématem setkání
• zamyslíme se nad tím, jak podpořit a obohatit vzdělávání v mateřských školách na Praze 3 ohledně matematické pregramotnosti

S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky, osvědčenou hru, didaktickou pomůcku, vyrobenou pomůcku, pracovní list nebo inspirativní pracovní sešit/knihu k danému tématu

Kontaktní osoba/lektor: Bc. Milada Suchá
Kontakt: milada.sucha@map-praha3.cz, tel.: 734 542 128
MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3
(Mateřská škola, kde se setkání bude konat, je v ulici Na Chmelnici)
SETKÁNÍ JE ZDARMA.
Prosíme, potvrďte svou účast na uvedený email nebo telefon.

PS Matematická gramotnost: Množství, porovnávání skupin, číseln řada, početní hádanky