Projekt ZŠ Cimburkova – Asistovaná podpora učení

Všechny aktivity jsou podpořené z projektu „Asistovaná podpora učení u sociálně znevýhodněných žáků“ MČ Praha 3.

Cílem projektu je umožnit všem žákům úspěšně dokončit základní vzdělání a podpořit je při výběru střední školy a dalším vzdělávání.

Od září 2018 mají žáci ZŠ Cimburkova možnost navštěvovat učiliště s praktickou výukou. Jsme rádi, že se nám za podpory městské části Praha 3 podařilo po několika letech volně navázat na úspěšný projekt „Páté patro“, a žákům v tomto školním roce opět umožníme navštěvovat vybrané obory na středních odborných učilištích a vyzkoušet si v praxi, co studium daných oborů obnáší.

Součástí projektu je dále doučování a příprava na vyučování pro žáky naší školy. Dva lektoři aktuálně pomáhají 13 žákům nejen s přípravou na vyučování (případně s doplněním učiva, které zameškali), ale také připravují žáky 9. ročníků k přijímacím zkouškám na střední školy.

Projekt ZŠ Cimburkova – Asistovaná podpora učení
Štítky: