V září 2018 jsme se jako škola zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti neznají hranice, který byl uspořádán Centrem dětského čtenářství.  Do tohoto projektu se zapojilo celkem 1096 českých a slovenských škol. Cílem projektu je podpořit čtenářství žáků a navázat kontakt mezi českými a slovenskými školami. Jako partnerská škola nám byla vybrána Základní škola sv. Andreja a Svorada ve Skalitém v okrese Čadca.

Na naší škole se do projektu zapojila třetí třída, čtvrtá třída, dvě páté třídy,  šesté třídy a  žáci z literárního semináře sedmých tříd. Téma bylo široké, proto i technika tvorby nebyla ničím omezena. Vznikly velmi zajímavé záložky, na kterých byla převyprávěna část příběhu z vybrané knihy. Vznikly dokonce i takové záložky, jejíchž výtvarné zpracování nenechalo nikoho na pochybách, která knížka byla inspirací.

Na konci října jsme odeslali všechny vytvořené záložky společně s dárkovými předměty s motivy Prahy 3 partnerské škole do obce Skalité. Ze Slovenska jsme obdrželi velmi krásné zdobné záložky, ze kterých měli naši žáci velkou radost.

Další přátelskou spolupráci s partnerskou slovenskou školou do budoucna vítáme.

Kateřina Platt

Více informací o projektu najdete na https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje

Česko-slovenský projekt na ZŠ Lobkovicovo
Štítky: