Projekt k Evropskému dni jazyků na ZŠ Jeseniova

Na naší škole byl již tradičně uspořádán projekt k Evropskému dni jazyků. Tentokrát se ho zúčastnili žáci 6.C a nutno podotknout, že ač jsou to děti v naší škole nové a poznaly se teprve před necelým měsícem, ve skupinkách všichni spolupracovali s obrovským nasazením.
Každá skupina si vybrala jazyk, který měla ostatním představit. Zpracovávaly se informace nejen o řeči, ale také o písmu, o státní vlajce, o zemi a jejích tradicích, o spisovateli, který daným jazykem psal knihy. Dále jsme si několikrát zazpívali píseň „Bratře Kubo“ v nejrůznějších jazycích a také jsme překládali jednotlivá slova (kamarád, rodina, škola, děkuji…) do několika řečí.
Výsledkem jsou pěkné plakáty se všemi možnými údaji o češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, italštině, španělštině a malajštině, které si každý může prohlédnout na nástěnce ve čtvrtém patře naší školy.

                                                                              Mgr. Jana Kolínská, ZŠ Jeseniova