Pomoc rodičům s náklady spojenými se školou

Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

 • Stravné zdarma — v mateřských, základních a středních školách
 • Školné zdarma — v mateřských školách a základních uměleckých školách
 • Družiny zdarma — na základních školách

nebo

 • Příspěvek z fondu solidarity — finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky etc.).

O úlevu můžete požádat pokud:

 1. Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 2. Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 3. Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
 • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
 • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
 • pobíráte přídavek na dítě,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • čelíte exekuci/insolvenci,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) — do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:

Do 14. 10. 2022 doručte vyplněnou žádost do školy (osobě pověřené administrací této pomoci).

Žádosti ke stažení zde:

Může být žádáno průběžně.

Ředitel/ka Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout. Podrobnější informace naleznete na stránkách vaší školy a na Pomoc Pražanům (praha.eu).

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: Pomoc Pražanům (praha.eu)   

Stáhněte si:

BALÍČEK rodiče – děti pravidla žádosti
27. 09. 2022
190 kB
Balíček Pražana A4 žádost dítě – žák – účastník FOND SOLIDARITY
27. 09. 2022
33 kB
Balíček pomoci Pražanům A4 žádost dítě – žák – účastník balíček
27. 09. 2022
49 kB

Pomoc rodičům s náklady spojenými se školou