Jak letos postupovat při zápisu do první třídy? (2022)

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 5. a 6. dubna 2022.

Se zápisy bude pomáhat školám i rodičům již třetím rokem aplikace Zápisy Online.
Proklik na ni naleznete na webových stránkách všech škol Prahy 3 pod tímto logem.

zápisy ZŠ online 2022


28. března — 4. dubna 2022

generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do emailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (5. a 6. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 5. nebo 6. dubna).

5.—6. dubna 2022 — DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

  • Osobně — doručí zákonný zástupce
  • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) — zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.

Vzhledem k epidemiologické situaci očekáváme, že v průběhu března upřesní vyhláška MŠMT  jak přesně postupovat v letošním roce.

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy
a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.

Jak letos postupovat při zápisu do první třídy? (2022)