PISA 2018: Zlepšení i zhoršení – rozdíly mezi žáky, školami i regiony se zvětšují

3. prosince v 9 hodin byly uvolněny výsledky patnáctiletých žáků z mezinárodního šetření PISA 2018 v 79 zemích OECD a EU.

Národní zpráva z mezinárodního šetření PISA 2018
PISA_2018_country_note