Návštěva nejen reprezentačních prostor Pražského hradu žáky Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Žáci třídy 6. B navštívili Pražský hrad. Kromě částí, do kterých se může podívat i běžný návštěvník, jako je katedrála sv. Víta, Zlatá ulička a bazilika sv. Jiří, se dostali také do reprezentačních prostor. Podívali se do míst, kde nyní prezident přijímá státní návštěvy a v dobách minulých byly komnaty králů. Viděli například i Španělský sál, ve kterém se odehrávají koncerty. Hradem je provázela milá průvodkyně, která prohlídku velmi dobře přizpůsobila žákům šestého ročníku. Ti se tak dověděli i něco z historie, architektury a dějin umění.

 

Návštěva nejen reprezentačních prostor Pražského hradu žáky Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad