Kroužek 3D tisku v ZŠ J. Seiferta

Od října tohoto školního roku nabízí naše škola žákům 2. stupně nový kroužek 3D tisku. Tak jako v mnoho dalších oblastech, tak i v rámci IT technologií držíme krok s nejmodernějšími trendy. Rozhodli jsme se tudíž pořídit novou 3D tiskárnu od známého českého výrobce, proškolit zaměstanance a tzv. hurá do toho.
Zájem o tyto technologie je z řad žáků velký. Učí se, jak vytvářet modely pro 3D tisk, vybírají si již hotové modely z široké nabídky na internetu a především tisknou. Samozřejmostí pak je, že se seznamují s technologií tisku, obsaluhou tiskárny a různými filamenty.
Využití této tiskárny je opravdu široké. Žáci se již naučili vytvořit své vlastní klíčenky a budou dále pokračovat ve složitějších modelech. Rozhodně je práce s 3D tiskem velice baví a s blížícími se svátky se naskýtají téměř neomezené možnosti dárků.

Kroužek 3D tisku v ZŠ J. Seiferta
Štítky: