MŠ Pražačka opět v Česticích

Děti z předškolní třídy Sluníček při MŠ Pražačka prožily svou první školu v přírodě v malebných pošumavských Česticích. Okolní lesy, louky a břehy rybníků se staly cílem každodenních kratších i delších výletů, kde byly pro děti připravené pohádkové a environmentální hry a aktivity, k nimž tradičně patřilo stavění lesních domečků, bunkrů a čarodějnických doupat. Na loukách děti pozorovaly ovce a krávy, v lese hmyz a ptactvo. Počasí účastníkům přálo; každý den se všichni probouzeli do přírody zalité sluncem a babího léta si všichni užívali plnými doušky.

Co všechno děti zažily?

Nedaleko sídla čestické stálé školy v přírodě se nachází telekomunikační věž s rozhlednou, která děti uchvátila svou výškou i výhledem po okolí. Hoslovický mlýn na děti dýchl pohádkovou atmosférou možná proto, že se v jeho interiérech i exteriérech natáčela řada českých filmových pohádek. Cestou do mlýna děti v lese objevovaly houby a určovaly stromy i keře.  Poznávání místní fauny a lidových tradic podpořila návštěva tkalcovny a farmy Na vlně, kde děti nakrmily kozy i oslíka. Děti si dále vlastnoručně vyzkoušely zpracování vlny od česání až po výrobu koberečku. Děti ocenily práci, kterou ruční výroba vyžaduje, a mnoho z nich pokračovalo s tvořením i po návratu domů. Procházka k pramenu Sv. Marie v nedalekém Radešově byla plná překvapení. Děti měly kapsy plné kaštanů, ořechů a pestrobarevných listů, ale nejvíc se jim líbily veverky, které jejich kroky pozorovaly z bezpečné výšky stromů. Děti studánku vyčistily a radost z povedeného díla byla nakažlivá! Pro závěrečný výlet děti zvolily Krušlovský Machův včelín, který všem rozzářil oči – pestrobarevnost, řezbářská dokonalost, historie i současnost včelína jsou bezpochyby unikátní. Kromě včelína děti pozorovaly roj včel a dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich životě.

Školka v přírodě dala dětem možnost zase o něco lépe poznat svoje kamarády a společně sdílet bezpočet zážitků. Naše druhá předškolní třída – Motýlci – se už jarního pobytu v Česticích nemůže dočkat.

MŠ Pražačka opět v Česticích