Studie srovnatelnosti známek na školách – dopady na budoucí rozhodnutí žáků

Shrnutí objektivně známých skutečností ve vědeckém hávu.

Odkaz na studii