“Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší”

“Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší”

Jako každý rok si děti z MŠ Na Balkáně poslechnou koncert žáků ze ZUŠ Učňovská. Letos tomu tak bylo ve čtvrtek 28. 2. Není to ale jen poslech, děti se seznamují s jednotlivými nástroji, učí se pojmenovat jejich jednotlivé části, poznávají zvuky,

Věda není nuda – MŠ Jeseniova 98

V naší školce jsme uspořádali projektový den, který byl ve znamení vědy a pokusů. Seznámili jsme se základními pomůckami (zkumavka, kádinka, kleště, filtr, kahan, ochranné brýle) a surovinami. Zjistili jsme, že některé chemikálie běžně používáme každý den, některé mají speciální určení