Beseda pro rodiče v MŠ Jeseniova 98

V naší školce se snažíme o zajištění propojenosti a návaznosti předškolního a základního vzdělávání. Chceme přispět k tomu, aby naše děti přechod do školy bez stresu zvládly, dobře se adaptovaly na nové podmínky, mohly rozvíjet pozitivní vztahy k učení a škole vůbec.

V tomto procesu spolupracujeme se Základní školou Jeseniova. Mezi tradiční společné akce patří například návštěva první třídy, cvičení na atletickém hřišti nebo předvánoční setkání dětí. K nim jsme letos přidali besedu pro rodiče předškoláků, kterou vedla paní PhDr. Gabriela Babušová, zástupkyně ředitele ZŠ. Rodiče se dozvěděli základní údaje o organizaci zápisu do ZŠ a získali užitečná doporučení k tomu, jak dítě na docházku do školy připravit.

Beseda pro rodiče v MŠ Jeseniova 98