Archiv rubriky: Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

PAMÁTNÍK TEREZÍN IX. AB 7. 3. 2018

V rámci pilotního projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (do kterého je ZŠ Lupáčova jako jedna ze sedmi škol v Praze zapojena) se dne 7. 3. 2018 žáci IX. AB zúčastnili v památníku Terezín  komentovanéDále

Děti z MŠ Na Balkáně se těší do 1. třídy

Před návštěvou ZŠ Chmelnice proběhl s předškoláky ve třídě Dvojka projekt „Těšíme se do školy“. Děti si „hrály“ na školu. Seděly v lavicích, k tabuli chodily plnit zadané úkoly, hlásily se ke slovu. Vyzkoušely si počítání, kreslení iDále

Mezinárodní projekt ERASMUS+ výjezd do Bulharska

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ (stem.lupacovka.cz) se ve dnech 11. 2. – 16. 2. 2018 uskutečnilo setkání partnerských škol v bulharské škole ve městě Svishtov. Tématem setkání byly 3D modely v architektuře. Všichni žáci se nejprve seznámili sDále

Bezpečný internet na ZŠ Chelčického

Přestože všichni víme o tom, že děti tráví příliš času na internetu, ale ne vždy si uvědomujeme, jakým hrozbám tam mohou čelit. Rozhodli jsme se v tomto pomoci rodičům osvětou a objednali jsme  osvědčený seminářDále

Malá technická univerzita v ZŠ J. Seiferta

Dne 15.2.2018 se třída 4.A zúčastnila programu Malá technická univerzita – Stavitelé mostů, ve kterém se dozvěděla mnoho zajímavých informací o stavitelství v minulých stoletích i současné moderní době. Vyzkoušela si stavbu Karlova mostu. IDále