Základy programování v základních školách – Studie European SchoolNet

U příležitosti uzavření Týdne programování ve školách zveřejňujeme základní studii k programování ve školách, kterou publikoval European SchoolNet.Computer