Evropská charta informací pro mládež

MAP se blíží ke svému konci. V rámci jeho udržitelnosti je nutno i v neformálním vzdělávání respektovat hlavní směry a metodiky vzdělávání. Proto uvádíme evropskou chartu informací pro mládež.

European_Youth_Information_Charter_2018_CZ_A4_v1