Digitální kompetence učitelů  NEJEN naší MČ Praha 3

Přinášíme přepis článku O. Neumajera k měření digitálních kompetencí učitelů. 

Jsme moc rádi, že učitelé MČ Praha 3 mají míru svých kompetencí posouzenu v rámci projektu MAP  nástrojem označovaným jako Kompetenční model učitele.  Navrhovaný systém je jeho modernější a sofistikovanější verzí. Výsledky najdete v prezentaci v patě tohoto webu.

 

 

Digitální kompetence učitelů NEJEN naší MČ Praha 3