Z tisku – Jít na pracák není ideální plán pro život a jedna reportáž ze ZŠ Cimburkova – Aktualizováno dne 24.10.

Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání 2014-2018

Článek z webových stránek Rodiče vítáni a z tisku 

Reportáž ze ZŠ Cimburkova

Článek hovořící o sociálním začleňování formou využití sociálních asistentů v rámci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání pro roky 2019-2020

Základní dokumenty pro oblast sociálního začleňování

Strategie sociálního začleňování 2014-2020