ZŠ Lupáčova projekt ERASMUS+ 2016 – 2018

Projekt STEM by ART v Základní škole Lupáčova

STEM by ART je dvouletý projekt zaštítěný evropským vzdělávacím programem Erasmus+, který byl zahájen v září 2016 a potrvá do srpna 2018. V Základní škole Lupáčova vstupujeme na sklonku školního roku do jeho finální fáze a hodnotíme výstupy, které našim žákům a pedagogům přinesl. V projektu bylo zapojeno celkem sedm evropských zemí (ČR, Španělsko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Turecko). Hlavním smyslem projektu byla podpora přírodovědných předmětů (matematiky, fyziky, chemie, biologie), předmětů informačních a komunikačních technologií a technické výchovy, rozvoj kreativity, a v neposlední řadě týmová spolupráce na školní i mezinárodní úrovni. Základním kamenem projektu se stal koncept STEM, tedy polytechnické vzdělávání, a posílení dalších vlastností, jako je kreativita (ART). Důležitým prvkem projektu bylo propojení vzdělávání s reálným prostředím.

 Žáci se učili hledat kreativních řešení, vytvářeli si kladný vztah ke studiu přírodních věd a technických předmětů a prezentovali výsledky své práce jak ve školním prostředí, tak na mezinárodních akcích. Díky projektu žáci naší školy rozvíjeli své kooperační a komunikační dovednosti a setkávali se s žáky z dalších evropských zemí. Rozšířený koncept STEAM nám umožnil do projektu zapojit větší množství žáků, než kdybychom se omezili pouze na čistou vědu. Většina aktivit byla zaměřena na skupinové a kolektivní učení v různých prostředích, proto je počet zapojených žáků vysoký. Do dílčích částí projektu se střídavě zapojily téměř všechny třídy naší školy.

Školní část projektu byla založená na pravidelnosti každodenních aktivit se zaměřením na předměty přírodních věd a ICT, přednášky, besedy, ale i výlety, výstavy a exkurze do muzeí a vědeckých center.

Základem té vyšší, mezinárodní, úrovně projektu byly žákovské konference. Každá partnerská škola vybrala ze STEM jedno téma, ke kterému připravila spolu s místní komunitou pětidenní setkání sestávající ze seminářů, diskuzí, soutěží, výstav, kulturních akcí, návštěv muzeí či besed s odborníky. Mezinárodní setkání aktivizovala žáky, učitele, ale i širší místní komunitu – rodiny žáků, regionální zastupitelstva a vědecké instituce působící v oblasti. Projektu bylo skrze program Erasmus+ přiděleno celkem 100 mobilit, rozdělených mezi všechny partnery. Vrcholem každého výjezdu se stala konference, kde žáci prezentovali nejen výsledky své práce, ale také svou školu, město, zemi. Konference byly koncipovány tak, aby co nejvíce odpovídaly realitě, a koordinátoři se vždy snažili zajistit účast význačných osob, ať už odborníků či zástupců regionální správy.

Dále byl program zahraničních pobytů vždy kombinací STEM a kultury pro podporu vzájemného evropského multikulturního myšlení. Žáci měli možnost se formou zážitku seznámit s dalšími evropskými kulturami metodou vrstevnického peer-to-peer učení.

bty

ZŠ Lupáčova projekt ERASMUS+ 2016 – 2018