Zdravé stravování v MŠ Na Balkáně aneb „Jak v naších potomcích vypěstovat zdravý vztah k jídlu a přitom si uchovat zdravou mysl“

A nepodlehnout nekončící záplavě názorů na stravování prezentovaných na internetu, radám nejrůznějších kulinárních blogů a televizních show. Zdálo by se, že tomu jak a co jíst, rozumí každý.

Je však pravda, že kvalitativní posun obědové i svačinové nabídky je zřejmý ve všech mateřských školách. Naše mateřská škola Na Balkáně se může chlubit opravdu výbornou školní kuchyní. Vedoucí školní  jídelny Dana Menclová zapojila celou  kuchyni do projektu Zdravá školní jídelna. Kuchařky chodí na semináře o zdravém stravování a sdílí  jídelníčky, zapojily se do soutěže O nejlepší školní oběd 2017.

S kuchyní ruku v ruce spolupracují i učitelé. V říjnu proběhl v naší mateřské škole projekt Zdravé stravování. Doporučení odborníků jsou často složitá, ale výživová pyramida je jasná a přehledná. Proto jsme ji využili. Děti se díky ní učily získat orientaci v tom co je, a co  není zdravé. Výživovou pyramidu  kreslily, vystřihovaly a lepily. Ve třídě si umíchaly pomazánku, ze zeleniny a ovoce si udělaly špíz apod. Do projektu byl zapojen i pohyb. Bez zdravého hýbání bychom zdravého těla nedosáhli. Děti v naší mateřské škole cvičí pravidelně, zařazujeme prvky gymnastiky, atletiky i jógu.

Ve středu 1. listopadu se ve škole uskutečnilo zábavné kuchařské dopoledne “Zdravá svačinka hrou”. Tento projekt  vznikl zásluhou pražského magistrátu. Školku navštívil kuchař a nutriční terapeutka, donesli suroviny a nádobí a vařeníčko svačinek  mohlo začít. Děti se s nadšením zapojily do práce a společně své výrobky zkonzumovaly. Domů si odnesly recepty v tištěné podobě pro maminky a pro sebe krásnou kuchařskou čepici. Zároveň si odnesly povědomí o tom, že zdravá svačina může moc chutnat a její příprava je hezká a zábavná činnost.

Celý projekt jsme završily besedou pro rodiče s Mgr. Alenou Strosserovou, nutriční terapeutkou pro školní jídelny Prahy 3. Programem setkání byly  principy školního stravování a jeho prospěšnost pro zdraví dětí, základy výživových doporučení pro děti a jejich aplikace do praxe, potravinová pyramida a další.

    

    

 

Zdravé stravování v MŠ Na Balkáně aneb „Jak v naších potomcích vypěstovat zdravý vztah k jídlu a přitom si uchovat zdravou mysl“