Návštěva Dendrologické zahrady

Na konci října se předškoláci ze Sluníček při MŠ Pražačka vypravili do průhonické Dendrologické zahrady, kde na ně čekal terénní program pod názvem „Kdo bydlí v lese“. Výukové pásmo se věnovalo lesu a přírodě. Děti si ukázaly, jak rozdílně tvarované listy mohou stromy mít, proč rostliny kvetou a kde se na nich vezmou plody, jaká zvířata můžeme v lese potkat a čím se které živí. Část programu děti strávily v budově, kde vyrobily pelíšek pro ježka a broučky. Celé dvě hodiny jsme si moc užili a těšíme se zase někdy příště.

Martina Dalibová
Sluníčka, MŠ Pražačka

Návštěva Dendrologické zahrady