penál

Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd? 

 

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech  5. a 6. dubna 2022. 


Se zápisy bude pomáhat školám i rodičům již třetím rokem aplikace Zápisy Online.

Proklik na ni naleznete na webových stránkách všech škol Prahy 3 pod tímto logem.

  

 

  1. března – 4. dubna 2022
    generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu 


V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do emailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (5. a 6. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 5. nebo 6. dubna).

 

5.- 6. dubna 2022 – DNY ZÁPISU- doručení přihlášky, návštěva školy
Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

 

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 

Osobně – doručí zákonný zástupce

Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu – zákonného zástupce)

E-mailem s uznaným elektronickým podpisem

Poštou 

 

Doklady potřebné k zápisu 

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce 

Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

 

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout? 

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci očekáváme, že v průběhu března upřesní vyhláška MŠMT  jak přesně postupovat v letošním roce.

 

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy
a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy. 

 

 

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.

 

ZŠ Cimburkova

 

ZŠ Chelčického budova Chelčického/budova Žerotínova

 

ZŠ Chmelnice

 

ZŠ Jaroslava Seiferta

 

ZŠ Jarov

 

ZŠ Jeseniova

 

ZŠ Jiřího z Lobkovic

 

ZŠ Jiřího z Poděbrad

 

ZŠ Lupáčova

 

ZŠ Pražačka

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE K ZÁPISU

 

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 

 

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu. 

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

 

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?
 

V dnešní době můžete dítě hlásit na jakoukoliv školu a podat libovolný počet přihlášek.
Nicméně vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou vámi vybranou školu.

 

UPOZORNĚNÍ: Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.

 

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

 

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě? 

 

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

 

Pedagogicko-psychologické poradny, které dávají vyjádření k odkladu školní docházky, budou děti přijímat dle aktuálních epidemiologických nařízení. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici  PPP pro prahu 3 a 9.  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

 

Přípravné třídy

 

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

 

Přejeme Vám a Vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2022/23