jablko knihy

Názvy ulic jsou uváděny v podobě, v jaké byl název schválen Zastupitelstvem HMP. Pravidla českého pravopisu nejsou obecně závazným právním předpisem, proto jejich změna nemá vliv na názvy ulic uváděné podle jejich dřívějšího znění.

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

 • Boleslavská
 • Čáslavská
 • Hollarovo náměstí
 • Horní Stromky
 • Hradecká
 • Chrudimská
 • Izraelská
 • Jičínská — lichá č. 1—7, sudá č. 2—12
 • Kolínská
 • Korunní — lichá č. 67—133
 • Kouřimská
 • Květná
 • Libická
 • náměstí Jiřího z Lobkovic
 • Nitranská
 • Perunova
 • Písecká
 • Řipská
 • Slezská — lichá č. 23—129, sudá č. 66—146
 • Soběslavská
 • Šrobárova — lichá č.
 • U Vinohradské nemocnice
 • U Vinohradského hřbitova
 • U Vodárny — sudá č.
 • Vinohradská — sudá č. 56—200, lichá č. 149—157
 • V Horní Stromce
 • Votická
 • Zásmucká
 • Zvěřinova

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

 • Blahníkova
 • Cimburkova
 • Dalimilova
 • Husinecká
 • Husitská
 • Chlumova lichá
 • Jeronýmova
 • Koněvova — lichá č. 1—13, sudá č. 2—28
 • Kostnické náměstí
 • Krásova sudá 30 výše, lichá 31 výše
 • Milíčova
 • Orebitská
 • Pod Vítkovem
 • Prokopova lichá od 17 výše, sudá od 16 výše
 • Prokopovo náměstí
 • Prvního pluku
 • Příběnická
 • Řehořova
 • Seifertova — lichá č. 1—97,
 • Štítného sudá 2—36, lichá 1—31
 • Tachovské náměstí
 • Trocnovská
 • U Božích bojovníků
 • U Památníku

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

 • Baranova
 • Blahoslavova
 • Černínova
 • Českobratrská
 • Domažlická
 • Hájkova
 • Jeseniova — lichá č. 1—83, sudá č. 2—60
 • Jičínská — lichá č. 9—51
 • Kališnická
 • Ke Kapslovně
 • Koldínova
 • Komenského náměstí
 • Koněvova — lichá č. 15—101, sudá č. 30—106
 • Křišťanova
 • Lucemburská — lichá č. od 27 výše, sudá č. od 32 a výše
 • Lukášova
 • Malešická — lichá č. 1—19, sudá č. 2—10
 • náměstí Barikád
 • Olšanská
 • Ostromečská
 • Pitterova
 • Pod Parukářkou
 • Přemyslovská — lichá č. od 29 výše, sudá č. od 28 výše
 • Radhošťská — všechna sudá čísla
 • Roháčova
 • Sauerova
 • Sudoměřská
 • Tovačovského
 • V Kapslovně
 • Vinohradská lichá č. 129—147
 • Žerotínova

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

l. stupeň

 • Biskupcova — lichá č. 75—95, sudá č. 62—80
 • Jeseniova — lichá č. 143—161, sudá 192—212
 • Koněvova — sudá č. 208—236
 • Květinková — lichá č. 1—11, sudá č. 2—12
 • Malešická — lichá č. 47 a výše, sudá č. 24 a výše
 • Mezi Domky
 • Na Chmelnici
 • Na Jarově
 • Na Mokřině
 • Na Rovnosti
 • Na Vackově
 • Na Viktorce
 • Plavínova
 • Pod Jarovem
 • Pod Lipami — lichá č. 1—21, sudá č. 2—36
 • Rixdorfská
 • Schöfflerova
 • U Staré cihelny
 • V Rozkvětu
 • V Zahrádkách
 • V Zeleni
 • Za Vackovem

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700


Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

 • Ambrožova
 • Basilejské náměstí
 • Biskupcova — lichá č. 1—73, sudá č. 2—60
 • Buchovcova
 • Hořanská
 • Jana Želivského
 • Jeseniova — lichá č. 85—141, sudá č. 96—190
 • Jilmová
 • K Červenému dvoru
 • Koněvova — sudá č. 108—152
 • Loudova
 • Malešická — lichá č. 21 až 45, sudá č. 12 až 22
 • Na Hlídce — lichá č. 1—9, sudá č. 2—8
 • Na Parukářce
 • Na Třebešíně
 • Na Vápence
 • Pod Kapličkou — pouze č. o. 9, 11
 • Rečkova
 • U Nákladového nádraží
 • U Zásobní zahrady
 • Viklefova
 • Za Žižkovskou vozovnou — lichá č. 1—15, sudá č. 2—18
 • Zelenky-Hajského

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

 • Buková
 • Habrová
 • K Chmelnici
 • K Lučinám
 • Koněvova — lichá č. od 205 výše, sudá č. od 238 výše
 • Křivá
 • Květinková — lichá č. od 13 výše, sudá č. od 14 výše
 • Luční
 • Na Balkáně — sudá č. od 68 výše
 • Na Lučinách
 • Na Vrcholu
 • Nad Lukami
 • Osiková
 • Pod Lipami — lichá č. od 23 výše, sudá č. od 38 výše
 • Spojovací — sudá č. 30—50
 • U Kněžské louky
 • V Jezerách
 • V Okruží

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

 • Blodkova
 • Bořivojova — lichá č. 1—23, sudá č. 2—12
 • Jagellonská
 • náměstí Jiřího z Poděbrad
 • Laubova
 • Lucemburská — lichá č. 1—25, sudá č. 2—30
 • Mahlerovy sady
 • Milešovská
 • Ondříčkova — lichá č. 1—17, sudá č. 2—48
 • Orlická
 • Přemyslovská — lichá č. 1—27, sudá č. 2—26
 • Radhošťská — lichá č.
 • Slavíkova — sudá č. 2—18
 • Velehradská
 • Vinohradská lichá č. 101—127
 • Žižkovo náměstí

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

 • Hraniční
 • Koněvova — lichá č. 103—203, sudá č. 154—194
 • Kunešova
 • K Vrcholu
 • Na Balkáně — všechna lichá č., sudá č. 2—66
 • Nad Ohradou
 • Na Hlídce – lichá č. 11-23, sudá č. 10-22
 • Na Ohradě
 • Na Vlastním
 • Novovysočanská 1a, 1
 • Olgy Havlové
 • Pod Krejcárkem
 • Pod Vrcholem
 • Strážní
 • Šikmá
 • V Bezpečí
 • V Domově
 • Za Žižkovskou vozovnou — sudá od č. 20 výše, lichá od č. 17 výše

pro 2. stupeň také školský obvod Základní školy a mateřské školy Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966


Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

 • Bořivojova — lichá č. 75—107, sudá č. 82—122
 • Fibichova
 • Chvalova
 • Italská č. 36, 38
 • Ježkova
 • Krásova sudá 2—30, lichá 1—33
 • Křížkovského
 • Kubelíkova sudá 2—18, lichá 1—29
 • náměstí Winstona Churchilla
 • Pospíšilova
 • Přibyslavská
 • Seifertova — sudá č. 2—50
 • Siwiecova
 • Sladkovského náměstí
 • Slavíkova — sudá č. 20—30
 • Ševčíkova
 • Škroupovo náměstí
 • U Rajské zahrady
 • Víta Nejedlého
 • Vlkova
 • Vozová
 • Zvonařova

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

 • Bořivojova — lichá č. 25—73, sudá č. 34—80
 • Čajkovského
 • Havlíčkovo náměstí
 • Chelčického
 • Chlumova sudá
 • Kubelíkova sudá od 20 výše, lichá od 29 výše
 • Lipanská
 • Lupáčova
 • Olšanské náměstí
 • Ondříčkova — lichá č. 19—39
 • Prokopova lichá 1—15, sudá 2—14
 • Rokycanova
 • Sabinova
 • Štítného sudá od 38 výše, lichá od 33 výše
 • Táboritská

Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3