Zápis do MŠ a ZŠ pro školní rok 2018/2019

Zápisy pro školní rok 2018/2019  ve školách zřízených MČ Praha 3

typ školy termín
Základní škola

 

4. – 5. 4. 2018

středa, čtvrtek

 

Mateřská škola 2. – 3. 5. 2018  

středa, čtvrtek 

 

Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3

Za spádový obvod všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3  je stanovena celá městská část Praha 3.

Podrobné informace pro rodiče dětí v předškolním roce jsou uvedeny na tomto odkaze.


Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 3

Spádové oblasti jednotlivých škol –  výtah spádových oblastí pro  Praha 3 (od 1.4.2018)

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/12/spadoveoblastiPraha3.pdf”]

 

Školské obvody k 1.4.2018 – komplexní znění vyhlášky

 

Přehled dnů otevřených dveří základních škol Prahy 3 

ZŠ Lupáčova 24.01.2018 návštěva výuky 8-11:40, beseda s vedením školy 15:00, prvňáčkem už v lednu 15:00, prohlídka školy 16:00  www.lupacovka.cz Mgr. Jiří Kopecký, ředitel školy:
kopecky@lupacovka.cz
tel. 777 478 655
ZŠ a MŠ Jarov 22.2.2018 14.00 – 17.00 www.zsjarov.cz PaedDr. Stanislav Šebl, ředitel školy:
kancelar@zsjarov.cz
732 119 462
ZŠ Chmelnice  6.3.2018 sraz zájemců vždy v 15,16, nebo 17 hod ve vestibulu školy (prohlídka školy a beseda s ředitelem) www.zschmelnice.cz Mgr. Václav Havelka, ředitel školy:
reditel@zschmelnice.cz
284 820 233
ZŠ Cimburkova 25.1.2018 13.00 – 17.00 www.cimburacka.cz Ing. Irena Meisnerová, ředitelka: fzsskola@volny.cz
ZŠ Pražačka
 22.3.2018 od 16.00 a od 17.00 www.zsprazacka.cz Mgr. Pavel Dobeš, ředitel: dobes@zsprazacka.cz
tel. 222 587 690
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – pracoviště Lobkovicovo 13.3.2018 8.00 – 17.00 www.lobkovicovo.cz Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka: hrebikova@lobkovicovo.cz
tel. 267 310 706
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – pracoviště Perunova 8.3.2018 8.00 – 17.00 www.perunka.cz Mgr. Věra Freyová, vedoucí pedagog pro pracoviště ZŠ Perunova: vera.freyova@perunka.cz
tel. 267 310 296
ZŠ a MŠ J. Seiferta, Vlkova 31/800, Praha 3 7.3.2018, 21.3.2018 9.00 -12.00 + komentované prohlídky školy s vedením školy www.skolaseiferta.cz Mgr. Z. Pfauserová, zástupkyně ředitelky:
tel.: 776 520 656
pfauserova@skolaseiferta.cz
ZŠ a MŠ Chelčického 43, Praha 3 18.1.2018, 20.3.2018 8.00 – 12.00 určeno pro rodiče žáků budoucích a současných 1. tříd ( na obou budovách) www.zschelcickeho.cz
Daniela Uhrová: uhrova@zschelcickeho.cz
tel. 222 592 504
 ZŠ Jeseniova 22.3.2018  15.00 – 17.00   www.zsjeseniova.cz Mgr. Jiří Lébr, ředitel:
reditel@zsjeseniova.cz
tel.: 222 103 412


Povinná školní docházka

  • S účinností od 1. ledna 2017 je stanovena dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, povinnost nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).
  • Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.
  • Podmínky zápisu jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.
  • Bližší informace můžete získat na odboru školství u paní Marcely Polákové, tel.: 222 116 209, nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz .


Kontakty na ředitele škol

 

Důležité upozornění:

Pokud dítě bude od 1. září 2018 plnit povinnou školní docházku v mateřské škole mimo MČ Praha 3, místem určeným pro oznámení o plnění školní docházky je ODBOR ŠKOLSTVÍ MČ Praha 3, Lipanská 9. 

E-mail: marcelap@praha3.cz

Přehled dní otevřených dveří mateřských škol

MŠ Jeseniova 98 12.4.2018 9.00 – 16.00, prohlídky školy v každou celou hodinu www.msjeseniova98.cz Iva Sovová, reditelka@msjeseniova98.cz
MŠ Libická  11.4.2018 9.00 – 11.00 mslibicka@mslibicka.cz Tomášová / mslibicka@mslibicka.cz
Mateřská škola Sudoměřská 27.3.2018 9.00 – 11.00  a 15.00 -16.00 info v únoru na skolka@ms- sudomerska.cz V.Vaněčková, skolka@ms-sudomerska.cz
Waldorfská mateřská škola,

Koněvova 240a/2497, Praha 3

MŠ si lze prohlédnout individuálně po telefonické či emailové dohodě. www.waldorfskaskolka.cz Hana Mandlíková, mswaldorf.praha3@seznam.cz
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, budova Perunova 7.00 – 9.00 nebo 15.00 – 17.00, otevřené dveře jsou kterýkoliv pracovní den http://materinka.perunka.cz Bc. Kateřina Jelínková, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:
katerina.jelinkova@perunka.cz 
tel. 608 48 10 60
MŠ Milíčův dům 13.3.2018 14.00 – 17.30 www.milicuvdum.cz Pavla Mervartová/reditelka@milicuvdum.cz/607543777
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204 12.4..2018 14.00 – 17.00 www.msjeseniova204.cz Mgr. Alena Luhanová, msjeseniova@volny.cz, 777 366 490
Vozová 5/953   ideální doba polední, kdy jsou na třídě zpravidla dvě paní učitelky a jedna se může věnovat případným dotazům www.vozova5.cz Ivana Machálková, info@vozova5.cz, nemáme určený den
Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 10.4.2018 10.00 – 11.00 nebo 15.00 – 17.00 mslobkovic@volny.cz Hana Sekerová, 777479046
MŠ Jeseniova 4  11.4.2018 v 9.00, 10.00 a 14.00 www.msjeseniova4.cz Ladislava Lébrová / msjeseniova1@volny.cz / 222716407
Mateřská škola Na Balkáně 26.3.2018, 9.4.2018 15.00 – 17.00 www.msnabalkane.cz Jaroslava Kozohorská 602 318 077
Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 4.4.2018 14.00 – 17.00 www.zasobnizahrada.cz Mgr. Eva Minksová/mszahrada@volny.cz/271774967
Mateřská škola Na Vrcholu 1a/1955 21.3. a 11.4.2018 prohlídka MŠ v 10.00; 10.30; 11.00 www.msnavrcholu.cz Mgr. Jana Vaníčková, 602 316 014

 

Zápis do MŠ a ZŠ pro školní rok 2018/2019