Zveřejňujeme důležitou studii zaměřenou na sledování vlivu moderních metod na výsledky vzdělávání. Protože součástí MAPu jsou právě takové diskuze, myslím si, že právě podobné příspěvky jsou dobrým východiskem pro kritickou analýzu textů a následné diskuze na školách.

6149504