Zamotaná hlava II.

ZAMOTANÁ HLAVA II.
aneb další příspěvky a praktické příklady pro pomoc asistentů pedagoga v jejich práci

Datum konání: 2. 11. 2017

Konference byla v Tyršově domě a byla určena především pro asistenty pedagogů, kteří zde byli zastoupeny  v hojném počtu. Mezi posluchači byli pouze 3 rodiče a zbytek byli právě asistenti pedagogů.  Program odborné asistence byl rozdělen do 5 částí.

Žáci s dyslexií, nebo dalšími „dys“ – jak s nimi pracovat a jak je podpořit (přednášející PhDr. Lenka Krejčová). Tato část byla brána asi jako úvod, protože se zde přednášelo obecně a převážně celá tato část byla přehledem různých dys (dyslexie, dysgrafie, dysortografie…). Padlo zde málo konkrétních příkladů jak s dítětem vhodně pracovat. Spíše se jednalo o strohý výčet diagnóz a vysvětlení pojmů dys, které jsou všeobecně známy, především pracovníkům působícím v této oblasti.

Šikana – jak jí předcházet, jak ji odhalit a co dál? (přednášející Mgr. Lenka Bittmannová). Tento blok byl již blíže praxi. Přednášející v úvodu shrnula základní pojmy a fáze šikany. Brzy se začala řešit problematika prevence šikany a především konkrétní postupy a možnosti, jak jí předejít či jak s ní pracovat a účinně jí řešit. Celé téma bylo zaměřené na děti se SVP, které, bohužel, bývají jakýmsi magnetem právě k šikaně, díky svému hendikepu. Líbil se mi zde příklad ze základní školy, kde externí speciální pedagožka popisovala příklad, tzv. „schůzky-  diskuze“, kde byly přítomny všechny děti bez účasti spolužáka, u kterého se předpokládalo, že je šikanovaný a také bez přítomnosti třídního i jiného učitele.

Vždy jsou na to tři – konkrétní příklad integrace dítěte se SVP z pohledu školy a rodiče (přednášející PhDr. Jitka Kendlíková). V této části byl ukázán příklad z praxe, jak je nesmírně důležitá spolupráce všech zúčastněných a to, žák – rodič – škola. V tomto příkladu smekám před rodičem, který na přednášku přišel a také před paní ředitelkou, jak celou situaci řeší a jaký má k dané situaci chápavý postoj.

Základy strukturalizace a úprava učebních materiálů pro žáky se SVP (přednášející Mgr. Hana Zobačová). Celá tato část byla prokládaná ukázkami učebních, či pracovních listů ať už se jednalo o špatnou, nevhodnou úpravu studijních  materiálů a pracovních listů v porovnání, jak vhodně by měly materiály vypadat a co by měly obsahovat (barevnost, přehlednost, jasnost, konkrétní příklady, ilustrace a zejména důležitost piktogramů pro děti se SVP).

Workshop – Vaše starosti na moji hlavu – praktická poradna pro asistenty pedagoga, pedagogy i vedení (pod vedením PhDr. Jitky Kendlíkové). Tato část byla plně věnována praxi a jednalo se o jakousi diskuzi, kde paní ředitelka odpovídala na dotazy a podněty jednotlivých účastníků tohoto workshopu. Tento blok měl pro mě největší přínos, jelikož se řešily konkrétní příklady z praxe, ze kterých si člověk mohl odnést pro svoji práci nejcennější poznatky.  Všichni posluchači byli vtaženy do řešení problému. V malých vstupech jsme byli vyzváni, jak bychom vzniklé problémy a situace řešili co nejvhodněji a nejefektivněji.

V Praze dne 6. 11. 2017

Vypracovala Michaela Sekerová Dis.

Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

Zamotaná hlava II.