Jak s počítači na školách – infografika podle zprávy ČŠI 2017 z dílny Jednoty školských informatiků

Výmluvné a přesvědčivé!!!

ICT_INFOGRAFIKA_e_verze