Výstupy z IV. konference MAP Praha 3 – jazyková, matematická a čtenářská pregramotnost – Mateřské školy – část 3.

Zveřejňujeme výstupy z konference zaměřené k prioritám 2,3,4  Místního akčního plánu, která je představena na tomto odkazu.

Mateřské školy   – konference Základní škola nám. J. z Lobovic, budova Perunova 

 1. Konference se konala v MŠ Perunova za účasti p. radní Sukové, vedoucí OŠ Vargové, učitelek MŠ a elementaristů ZŠ. Přítomné přivítala p. Kateřina Jelínková- vedoucí učitelka z hostující MŠ, jednání řídila Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka MŠ Na Vrcholu.
 2. Přednáška Mgr. Pavly Kickové, na téma čtenářská (pre)gramotnost :
 • Teoretická část
 • Čtenářské dovednosti a strategie podle Evy Rybárové
 • Vlastní výzkum s dětmi mateřské školy
 • Desatero dobrého interpreta
 1. Prohlídka prostor MŠ – inspirativní část pro pedagogy
 2. Vzájemné sdílení zkušeností:
 • matematická (pre)gramotnost –
 • jazyková (pre)gramotnost

Probíhalo velmi aktivně, učitelé se zapojili do diskuse o vlastních dobrých i špatných zkušenostech, podělili se s ostatními o způsobech a přístupech v práci s dětmi. Zazněly i příklady dobré praxe. Živá debata byla na téma Hejného metoda v matematice, zazněly názory pro i proti.  Téměř všichni zúčastnění by uvítali seminář o Hejného metodě.

V oblasti jazykové (pre)gramotnosti jsme se zabývali zvyšujícím se počtem cizinců jak v MŠ, tak i ZŠ. Diskutovalo se o projektech, které napomáhají školám a jejich kvalitou, která není vždy uspokojivá.

 1. Účastníci měli možnost se seznámit s některými metodickými pomůckami a také obdrželi materiály k danému tématu konference.
 2. Svoji spokojenost s touto vzdělávací akcí vyjádřili v dotazníku. Celkové hodnocení bylo vysoké, oceňovali skupinovou diskusi- sdílení zážitků a zkušeností, příklady z praxe, jak pracovat s knihou, ukázky metod a pomůcek…..

Doporučená opatření:

Pracovní skupina MAP pro mateřské školy připraví seminář na téma využívání principů Hejného matematiky v předškolní výchově.

Pracovní skupina MAP připraví kulatý stůl pro přechod dětí z mateřské školy na základní školu (učitelky MŠ a elementaristky ZŠ).

Byla diskutována užitečnost a návrat k setkávání jednotlivých oborových skupin předmětů.  Pracovní skupina pro MŠ připraví návrh takového řešení.

Čtenářská pregramotnost-prezentace