Výstupy IV. konference MAP k prioritám jednotlivých forem gramotnosti – Základní školy – část 1.

Zveřejňujeme výstupy z konference zaměřené k prioritám 2,3,4  Místního akčního plánu, která je představena na tomto odkazu.

Základní školy  – konference Základní škola nám. J. z Lobkovic

  1. Konference se konala v ZŠ nám. J. z Lobkovic  za účasti vedoucího oddělení školství Milana Hausnera,  učitelů ZŠ a ředitelů, ředitelek jednotlivých škol.  Přítomné přivítala p. N. Hrebíková – ředitelka školy a koordinátor pracovní skupiny MAP pro základní školy.
  2. Jednotlivé příspěvky řešily aktuální tématiku podpory jednotlivých forem gramotností, a protože jsou k dispozici jednotlivé výstupy, není nutno je blíže komentovat.
  3. Následná živá a plodná diskuze (součást evaluačních dotazníků)  k jednotlivých příspěvkům nastínila podstatné směry rozvoje spolupráce škol v této oblasti:

 

Doporučená opatření:

Milan Hausner představil možnost benchlearningu (Standardizované výstupy TIMMS) jako prostředku pro posilování příkladů dobré praxe. Postup možného využití je uvnitř příolohy. Pracovní skupina pro ZŠ společně s OŠ Praha 3 (realizační tým) svolá jednání zástupců matematiků ze všech škol, aby byl stanoven společný postup při využití standardizovaných nástrojů pro posouzení příkladů dobré praxe i prostřednictvím srovnávacích nástrojů. V žádném případě však nepůjde o jakékoli sestavování žebříčků. Celé takové hodnocení zachová anonymitu žáků, škol. Souběžně bude prodiskutován model nejvhodnějšího sdílení příkladů dobré praxe v této oblasti.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/01/PrioritykonferenceMat_Jaz_Čten.pdf”]

Martina Korešová referovala o přínosu propracované koncepce rozvoje jazykové gramotnosti žákůJejím východiskem je synergický efekt úzké spolupráce všech účastníků jazykového pobytu a jeho provázání s dlouhodobou přípravou, následným zpracováním a následnou prezentací i rodičům.

Pracovní skupina pro ZŠ ocenila postup přípravy jazykového konsorcia Erasmus+ pro posilování jazykové přípravy učitelů napříč všemi obory.

Gabriela Babušová ve svém příspěvku (viz níže) přinesla obrovskou škálu příkladů pro podporu poznávacích metod v procesu čtenářské gramotnosti, v jakési obdobě Hejného metody výuky matematiky. Účastníci se shodli, že právě systém poznání a osobního zapojení (immersion) – ponoření se do výuky, je onou formou, která přináší skutečné výsledky. Tento materiál je velmi inspirující a měl by být sdílen i mimo rámec našich škol. Pracovní skupina i zde svolá jednání všech zástupců škol pro tuto oblast.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/01/Prezentace-G.Babuov-Inspirace-pro-rozvoj-G.pdf” title=”Prezentace G.Babuov, Inspirace pro rozvoj G”]

Božena Brožová  následně představila klasický obraz školy a připomněla některé kontroverze mezi materiály ČŠI pro čtenářskou gramotnost, obecnými formulacemi a reálnou šancí obecná tvrzení objektivně posoudit. Na praktických příkladech uvedla své metody, které považuje v podpoře čtenářské gramotnosti za podstatné.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/01/Metody-podporujc-G.pdf” title=”Metody podporujc G”]

Závěr:  

Konference k této problematice jak z hlediska zájmu, tak i přístupem patřila k velmi efektivním výstupům MAP Praha 3.

Opatření: Pracovní skupina pro ZŠ připraví dvě setkání učitelů – matematiků a češtinářů na podporu možného benchlearningu.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/01/Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-ve-skolnim-roce-2016-2017.pdf”] [pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2018/01/Shrnuti-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-ve-skolnim-roce-2016-2017.pdf”]

 

Výstupy IV. konference MAP k prioritám jednotlivých forem gramotnosti – Základní školy – část 1.