Projekt “Duhová olympiáda na Lobkovičáku” – Rodina a mateřská škola – cesta k dětské kreativitě

Název projektu: „Duhová olympiáda na Lobkovičáku”

Škola: Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 – kolektiv školy

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu:

Společná setkávání dětí se zajímavými lidmi, rozšíření možností vstupu dětí do reality mimo školu zábavnou a hravou formou. Možnost neformálního setkávání s rodiči a postupné, nenásilné, zapojení do dění v naší mateřské škole, vzájemně se více poznat, více si důvěřovat. Nabídnout dětem sportovní vyžití i mimo mateřskou školu.

Zapojení do projektu:

121 dětí + 18 zaměstnanců školy a rodiče dětí z MŠ cca 150 na společnou akci + hosté.

Realizace projektu: školní rok 2017/2018

Cíle projektu:

– společně se podílet na rozvoji pohybových dovedností,            sociálních a poznávacích schopností dětí

– navázat a rozvíjet úzkou spolupráci mezi dětmi, rodiči a pedagogy mateřské školy

– společně budovat pevný vztah, komunikaci a sportovní tvořivost u dětí, dodržování pravidel

– vytvářet prožitkové činnosti a aktivity, během nichž děti získávají hodnoty, které jim usnadní zařazení do společnosti

– zajišťovat dětem dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat se a uplatňovat své potřeby

– posilovat zájem dětí o zdravý pohyb a sport v týmovém duchu

Průběh projektu:

Celý projekt je realizován od září do června a je rozdělen do 5ti sportovních celků – olympijských kruhů. Každý kruh obsahuje činnosti, sportovní aktivity a společné akce, které jsou postupně realizovány a jejich cíle naplňovány.

Realizované činnosti:

Modrý kruh„Sportujeme v zimě“

 • sportovní dopoledne s olympijskou vlajkou – krasobruslení, sjezd na lyžích, slalom
 • celoškolková koulovaná
 • závody ve sjezdu na bobech

Černý kruh„Sportujeme v tělocvičně“

 • opičí a dračí dráhy
 • závody v lezení po horské stěně
 • zábavné hry s padákem

Červený kruh – „Taneční disciplíny“

 • „Street dance“ – aneb tancujeme s interaktivní tabulí – soutěž předškoláků
 • „Duhová kulička zpívá, tancuje a hraje si“ – společné taneční dopoledne
 • „Diskotančení s pohádkovými postavami“
 • „Peklo na Lobkovičáku“ – taneční disciplíny čertů

Žlutý kruh – „Sportujeme společně“

 • sportovní dopoledne s hendikepovanými kamarády z klubu vozíčkářů
 • fotbalový turnaj mateřských škol
 • „Jak se cvičí v Japonsku?“ – sportovní dopoledne se studentkami z Japonska
 • „Zlatovláska“ – muzikálová pohádka – hudebně zábavné odpoledne s rodiči plné pohybu

Zelený kruh„Sportujeme na zahradě a v přírodě“

 • ŠVP – koulení ze svahu, běh do kopce, překážkový běh lesem
 • celodenní výlet na zámek Loučeň – zdolávání lanové dráhy a přírodních labyrintů
 • oslava MDD – Olympijský pohádkový les – plnění sportovních disciplín za doprovodu pohádkových postav – přechod po laně s babkou kořenářkou, jízda na koloběžce s princeznou Koloběžkou, hod míčkem do rybníka s vodníkem Česílkem,…
 • Modrý kruh
 • Černý kruh
 • Červený kruh
 • Žlutý kruh
 • Zelený kruh

Projekt “Duhová olympiáda na Lobkovičáku” – Rodina a mateřská škola – cesta k dětské kreativitě