SFSN – víceletý projekt ZŠ Lupáčova k integraci cizinců

Základní škola Lupáčova už šestým rokem za podpory MČ Praha 3 a MV ČR řeší projekt integrace cizinců do majoritní společnosti formou různorodých aktivit, které zapojují nové žáky s jiným mateřským jazykem do běžné školní výuky. V letošním roce projekt řešil národní svátky v jednotlivých zemích žáků, kteří navstěvují domovskou školu. Tento projekt byl v minulých letech také oceněn Evropskou jazykovou cenou.

Průběh celého projektu můžete sledovat  na webových stránkách  SFSN

SFSN – víceletý projekt ZŠ Lupáčova k integraci cizinců
Štítky: