Setkání Řídicího výboru projektu MAP Praha 3

Ve čtvrtek 7. 12. 2022 se v ZŠ Jaroslava Seiferta uskutečnilo druhé setkání Řídicího výboru projektu MAP Praha 3, nejvyššího orgánu projektu MAP Praha 3.

V úvodu tohoto setkání všechny přítomné pozdravil Michal Vronský, starosta MČ Praha 3, který představil nového místostarostu pro školství Filipa Málka.

Edita Janečková, manažerka projektu MAP Praha 3, následně shrnula průběh prvního období projektu. Členové Řídicího výboru byli dále seznámeni se strategickými dokumenty MAPu Praha 3, konkrétně s komunikačním a evaluačním plánem projektu, a s prioritními oblastmi projektu. Všechny dokumenty byli jednohlasně schváleny všemi přítomnými členy.

Ve druhé části setkání Řídicího výboru vystoupila Kamila Drtinová, projektová manažerka projektu MAP Kutnohorsko, která všem představila EduZměnu Kutnohorsko – model regionální podpory vzdělávání.

Všechny strategické dokumenty včetně zápisu a prezentací jsou ke stažení zde.

MAP Praha 3

Setkání Řídicího výboru projektu MAP Praha 3