Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2020

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Částka na tento program byla v letošním roce ministerstvem navýšena na 52 milionů. Žádost je velmi jednoduchá, žádá škola na krajském úřadu. V loňském roce byla přidělena částka cca 10 000 na jednoho cizince ve škole (závisí na poštu žádostí v RP), což je opravdu zajímavá částka i pro menší školy a byly podpořeny všechny školy, které podaly žádost v souladu s pravidly RP.

Program není spojený s velkou administrativou.

Termín pro podání žádostí na KÚ je 6. 12. 2019.

S případnými dotazy se obracejte na:

Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodik pro vzdělávání
Oddělení vzdělávání a podpory

Národní institut pro další vzdělávání
Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 872/25, 110 00  Praha 1
Tel:      +420 222 122 229
GSMl:  +420 770124750
E-mail: smolova@nidv.cz

 

 

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2020
Štítky: