PS Rovné příležitosti: Setkání 14. 9. 2023
MAP Praha 3 zve všechny zástupce školního poradenského pracoviště (ŠPP) a vedení školy na setkání se sociálním pedagogem do ZŠ Cimburkova.
 
HOST: Mgr. Irena Venturová
 
Zvažujete, že sociální pedagog posílá řady Vašeho ŠPP?
 
Nevíte s čím vám může sociální pedagog pomoci a jaké má kompetence?
 
Mgr. Irena Venturová Vám tuto pozici představí a zároveň Vás seznámení se způsobem identifikace žáků se sociálním znevýhodněním ve škole.
Termín: 14.9.2023 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 
Místo: ZŠ Cimburkova, Cimburkova 18/600, Praha 3

PS Rovné příležitosti: Setkání 14. 9. 2023