PS pro moderní didaktické formy: Prvky dramatické výchovy a jejich přínos a využití ve výuce

Lektor: Bc. Milada Suchá

Termín konání: 15. 10. 2024 od 15.00 do 17.00 hodin

Místo konání: ZŠ Chmelnice

 

Jak propojit dramatickou výchovu s dalšími předměty, jako zařazování aktivit a her do jiných předmětů, projektový den spojený s dramatickou výchovou, apod.?

Akce je ZDARMA, prosíme, registrujte se na ni ZDE: 

PS pro moderní didaktické formy: Prvky dramatické výchovy a jejich přínos a využití ve výuce