PS Matematická gramotnost: Setkání 21. 3. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 3), vás zveme na 4. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI PRO MŠ.

Termín konání: v úterý 21.3. 2022, 9 – 12 hod.

Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3 (Mateřská škola, kde se setkání bude konat, je v ulici Na Chmelnici)

 

1) Prezence, uvítání

2) Shrnutí – co jsme již dali dohromady: Swot analýza. Identifikace problémů a jejich příčin ve vzdělávání v MŠ na  P3 a návrhy jejich řešení.

3) Strategická část projektu – co zahrnuje, co tam patří, úkoly PS – využití metodických pokynů a podkladů RT, které připravila Veronika Němečková. Na disku uloženy podklady od RT týkající se priorit a cílů. Vše diskutováno na společných setkání RT a PS.

4) Priority a cíle – jako podklad návrh zpracovaný RT. Počet priorit redukován oproti MAP I. Ke každé prioritě jsou stanoveny základní cíle. Výsledek: PS souhlasí s navrhovanými prioritami a cíli.

5) Diskuze k praktickým tématům – jak metodicky uchopit Předmatematické aktivity v ostatních činnostech (pohybové, dramatické, výtvarné apod.) – matematika je všude kolem nás.

– paní učitelka Petra Vimrová sdílí zkušenosti s využitím předmatematických aktivit při práci s dětmi s OMJ. 

– jak komunikovat s rodiči a jak rodiče zapojit do dění na třídě – sdílení dobré praxe.

 

– digitalizace – využití Blue Bot.

Prosíme, na setkání se registrujte ZDE.

PS Matematická gramotnost: Setkání 21. 3. 2023