Hygienické školení personálu školních jídelen

V březnu proběhlo již tradiční školení pracovníků školních jídelen. Městská část Praha 3, ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, odborem hygieny dětí a mladistvých, připravuje pravidelná školení z oblasti hygienických předpisů pro stravovací provozy.

Základní podmínkou, kterou musí školní jídelny splnit, je bezpečnost podávané stravy. Splnění tohoto požadavku vyžaduje profesionální přístup všech pracovníků kuchyní.

Hygienické předpisy jsou velmi přísné a jejich znalost musí prokázat každý pracovník, který připravuje stravu.

Městská část Praha 3 si tyto skutečnosti plně uvědomuje, a z toho důvodu pravidelně zajišťuje kvalitní školení od významných odborníků na tuto problematiku. Naše jídelny školí Ing. Anna Füleová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých. 

Letošního školení se zúčastnilo zhruba 40 pracovníků školních jídelen. Jednalo se o pracovníky na různých pozicích ve školní jídelně, od vedoucích jídelen až pro pomocný personál. Vzhledem k pravidelnosti těchto školení se ho účastní zejména noví pracovníci, ale kapacita je dostatečná, aby se mohli zúčastnit všichni pracovníci, které daná problematika zajímá, a chtějí si své znalosti osvěžit a prohloubit.

Školení bylo velmi zajímavé a to zejména tím, že přednášející ukázala mnoho konkrétních příkladů z praxe. Pro pracovníky jídelen je vždy lepší, když si na konkrétním případě ukáží, jakých chyb se musí vyvarovat, a jaká nápravná opatření připravit, aby se vyhnuli podobným pochybením.

Školení bylo pro pracovníky přínosné a odnášeli si mnoho zajímavých zkušeností a podnětů, které využijí v každodenní praxi přípravy stravy pro děti i dospělé, kteří se stravují v našich školních jídelnách. Tato pravidelná školení přispějí k hygienické bezpečnosti, která je v našich školních jídelnách prioritou, a proto doufáme, že podobná školení nám i v budoucnosti pomohou udržet vysoký standard, které naše školní jídelny vybudovaly.

Hygienické školení personálu školních jídelen