PS Čtenářská gramotnost: Hra se slovy, co se skrývá za slovy

2. setkání pracovní skupiny PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3

Téma setkání: HRA SE SLOVY, CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVY

TERMÍN: 29.11. 2022, 9 – 12 hod.

Jak budeme pracovat?
• vyzkoušíme si pár praktických ukázek – aktivit pro děti předškolního věku – hry se slovy pro rozvoj předčtenářské gramotnosti – např. hádanky, tvoření vět, nesmysly, opozita, hononyma, křížovky, rýmování
• zamyslíme se nad tím, jak uvedené činnosti přizpůsobit dětem mladší věkové skupiny, jak je obohatit
• posdílíme vlastní zkušenosti, nápady, osvědčené pomůcky, knihy, poznatky na co se zaměřit v souvislosti s tématem setkání
• zamyslíme se nad tím, jak podpořit a obohatit vzdělávání v mateřských školách naPraze 3 ohledně předčtenářské gramotnosti

S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky, osvědčenou hru, didaktickou pomůcku, vyrobenou pomůcku, pracovní list nebo inspirativní pracovní sešit/knihu k danému tématu

Kontaktní osoba/lektor: Bc. Milada Suchá
Kontakt: milada.sucha@map-praha3.cz, tel.: 734 542 128
MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3
(Mateřská škola, kde se setkání bude konat, je v ulici Na Chmelnici)

SETKÁNÍ JE ZDARMA.

Prosíme, potvrďte svou účast na uvedený email nebo telefon.

PS Čtenářská gramotnost: Hra se slovy, co se skrývá za slovy