PS Rovné příležitosti: Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Určeno pro ředitele, koordinátory OMJ a pedagogy ZŠ Prahy 3 

Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3

Téma setkání: Hodnocení žáků z Ukrajiny, sdílení učebních materiálů a dosavadních zkušeností            

Lektorky a průvodkyně setkáním: KATEŘINA PTÁČKOVÁ a ZUZANA PROKOPOVÁ, META o.p.s

Kdy: středa 9.11.2022, 14.30 – 16.30 

KDE: MČ Praha 3, Lipanská 7, 3. patro, míst. 301

KONTAKTNÍ OSOBA: Dagmar Ouřadová, Tel.: 732 535 701  dagmar.ouradova@map-praha3.cz

Prosíme, potvrďte svou účast na uvedený e-mail nebo přes registrační formulář ZDE

PS Rovné příležitosti: Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3