Projektový den na ZŠ J. Seiferta

V pátek 6. 10. 2017 jsme si v rámci projektového dne připomněli výročí narození významného českého spisovatele Jaroslava Seiferta.

Pro žáky byly připraveny jednotlivé workshopy, do kterých se mohli podle svých zájmů předem hlásit a registrovat.

Celé dopoledne probíhaly v učebnách pracovní dílny pod záštitou vyučujících.

Ve výtvarných dílnách vznikaly ilustrace k básním J. Seiferta nebo portréty tohoto umělce. V literárních dílnách děti tvořily básně ve stylu dadaismu a nacvičovaly pásmo přednesu, recitací a čtení básní.

Jiní šli po stopách Nobelovy ceny nebo mapovali a ve fotoreportáži nás seznámili s objekty Žižkova související se životem J. Seiferta.

Zajímavý byl krátký film pojednávající o tvorbě básníka.

Na závěr jsme se všichni sešli ve školní aule a jednotlivé skupiny prezentovaly své výstupy.

Byl to příjemně a zajímavě stravený den, ve kterém jsme si různými formami a technikami připomněli život a tvorbu tohoto českého velikána.

Projektový den na ZŠ J. Seiferta