Ekologická přednáška pro žáky 2. stupně (ZŠ J. Seiferta)

Ve středu 11. 10. 2017 se žáci 2. stupně vydali na ekologickou přednášku do Městské knihovny v Praze. Zhlédli několik filmů na téma ekologie a třídění odpadů. Po přednášce se rozhodli navštívit neobvyklou výstavu Krištofa Kintery Nervous Trees, která je v galerii Rudolfinum.

Žáci viděli umělou krajinu ze součástek elektronických zařízení, nervózně se pohybující objekty (stromy), pilíř z pytlů malty Knauf i objekt sestavený z mnoha lednic. Byl to neobyčejný zážitek spojený s ekologií a využitím již nepotřebných součástek. Doporučujeme všem.

Velmi zajímavě vypadala krajina ze součástek. Získali jsme inspiraci pro hodiny výtvarné výchovy.

Ekologická přednáška pro žáky 2. stupně (ZŠ J. Seiferta)