Projekt Toyen na ZŠ Lobkovicovo

V předvánočním čase jsme se 6. B navštívili galerii Toyen na Praze 3, kde se uskutečnil výtvarný workshop s ak. mal. Věrou Krumphanzlovou. Pod vedením akademické malířky vznikla zajímavá expresivní díla vytvořená pod dojmem z hudby Dvořákovy Rusalky.

V lednu jsme na workshop v galerii navázali v hodině výtvarné výchovy,  vrátili jsme se k tématu malířky Toyen, významné osobnosti české i francouzské výtvarné scény, kterou  žáci  během workshopu poznali. Na začátku této hodiny se žáci seznámili s celou řadou obrazů malířky Toyen. Slavný obraz „Spící“ zůstal však žákům nepředstaven. Po tomto seznámení následovala vlastní tvůrčí činnost žáků. Na bílou čtvrtku si nalepili kopii ústřední postavy ze surrealistického obrazu „Spící”, společně  se pak zamýšleli nad tím, kdo by mohla být ta dívka, co prožívá, jak se cítí. Dalším úkolem  bylo vytvořit obraz s touto postavou. Na konci dvouhodinové práce bylo odvyprávěno hodně příběhů a také byl žákům představen celý tento slavný obraz malířky Toyen.

Projekt Toyen na ZŠ Lobkovicovo