Projekt “Bez obav” na ZŠ Lobkovicovo náměstí

Třídy 8. A a 8. B pokračují i v tomto školním roce v dlouhodobém projektu Bez obav. Projekt vstoupil do III. etapy (tzn. období 8. ročníku) a zaměřuje se na  tyto linie:

 1. Celoroční poznávání různých  povolání – příprava na budoucí výběr povolání či zaměření se na obor studia: exkurze na různá pracoviště, přednášky a setkání s reprezentanty jednotlivých profesí, návštěvy výstav a dní otevřených dveří středních škol, debaty s učiteli o výběru budoucího povolání, zjišťování zajímavostí o současně atraktivních zaměstnáních atd.
 2. Příprava žákovského projektu – prezentace o povoláních: „Čím vším bych mohl být“ na červen 2018 – shrnutí získaných údajů a informací k vytvoření přehledu nejžádanějších povolání a škol; prezentace pro mladší žáky; zpracování celoškolního dotazníku.
 3. Příprava na společné vystoupení žáků 8. tříd a prezentace výsledků práce za celý školní rok 2017/ 2018 na  zahradní slavnosti školy.
 4. Další zlepšení jazykových dovedností s požadavkem větší konverzační samostatnosti a obratnosti
  1. jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie – Yorku a okolí, jaro 2018
   (jazykové projekty z cesty, prezentace zážitků a poznatků veřejnosti)
  2. příprava na další postupné zkoušky Cambridge
   (termíny zkoušek na jaře 2018)

5. Zlepšení vztahů uvnitř žákovských kolektivů 8.A a 8.B – společné aktivity
(bruslení, vycházky, přípravy soutěží a vystoupení, práce na projektech, výlety, diskuzní fóra atd.)

Projekt “Bez obav” na ZŠ Lobkovicovo náměstí