Žáci ZŠ Pražačka na Vyšehradě

Ve středu 25. října 2017 navštívili žáci 7. A, 7. B a 8. B národní kulturní památku Vyšehrad. V občanské výchově se právě seznamují s památnými místy našeho státu a významnými osobnostmi, které proslavily náš národ. Připravili si tedy medailony o význačných Češích, kteří jsou pochováni na vyšehradském hřbitově, zejména v hrobce Slavíně. Zastavili se u symbolického hrobu Milady Horákové, Jaroslava Heyrovského i Karla Hynka Máchy a připomněli si též Františka Křižíka, Josefa Václava Sládka, Alfonse Muchu a řadu dalších historických postav z našich národních dějin.

Druhá část exkurze měla dějepisný ráz. Děti si prohlédly románskou rotundu svatého Martina a o historii pražského opevnění a vyšehradské pevnosti se poučily při návštěvě kasemat. Spletitý systém podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska vznikal v průběhu 17. a18. století v souvislosti se stavbou barokního opevnění. Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13 m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu.

Žáci ZŠ Pražačka na Vyšehradě
Žáci ZŠ Pražačka na Vyšehradě

Exkurze na Vyšehrad byla pro žáky příležitostí uvědomit si, kolik pozoruhodných předků má náš národ, a vzdát jim v čase před Svátkem zesnulých úctu a čest.

Připomínáme si naše významné osobnosti na Vyšehradě