Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince

Národní institut pro další vzdělávání zahájil v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky-cizinci ve školách činnost nového webu. Ten nabízí přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje, e-poradnu, metodické materiály, užitečné publikace, příklady dobré praxe a v brzké době také e-learningový kurz.

http://cizinci.nidv.cz

 

 

 

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince