Hydroizolace školy a stavba kryté umělé dráhy

V průběhu letních prázdnin probíhala v ZŠ Jeseniova další etapa rekonstrukce hydroizolace budovy školy. Pracovníci firmy ENVOS obnažili plášť budovy do hloubky téměř 6 metrů, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro rekonstrukci. Následně bylo provedeno zateplení pláště budovy a jeho  hydroizolace. Při dokončovacích pracích byl položen na plochu umělý povrch conipur a postavena konstrukce pro střechu z polykarbonátu. Práce byly úspěšně dokončeny 21. září. Slavnostního otevření kryté dráhy se účastnila radní MČ Praha 3 Mgr. Jaroslava Suková a vedoucí odboru školství a zdravotnictví Mgr. Jana Vargová, zástupci firmy a další hosté. Krytá umělá dráha bude sloužit jednak pro žáky sportovních tříd pro tréninkové uplatnění, jednak pro ostatní žáky jako sportovní i relaxační areál. Dráha je osvětlená, takže si sportovci užijí i tréninků při umělém osvětlení. Krytá dráha je výrazným doplněním celého sportovního areálu ZŠ Jeseniova.

Mgr. Jiří Lébr, ředitel školy

jeskrytdraha1

jeskrytdraha2

 

Hydroizolace školy a stavba kryté umělé dráhy