Polytechnické vzdělávání na ZŠ J. Seiferta

V rámci povinného předmětu Člověk a svět práce  a za podpory MČ Prahy 3 jsme připravili pro žáky 7. ročníku atraktivní polytechnickou výchovu  v areálu Střední odborné školy Jarov.

Výuka probíhá dle harmonogramu vždy v době od 12.45 do 15.45 na Jarově místo klasické jednohodinové výuky  předmětu ČSP  ve škole. Pro žáky je zajištěn pedagogický dohled z naší školy, který je doprovází cestou na výuku i zpět a setrvá na místě i po celou dobu výuky.

Žáci se mohou seznámit s různými obory , např. malíř, truhlář, zedník, zahradník nebo florista a práci si pod vedením zkušených mistrů odborného výcviku také vyzkoušet.

V době této výuky doporučujeme zvolit vhodné oblečení. Věříme, že pro žáky naší školy to bude nová zkušenost a možnost si vyzkoušet pracovní činnosti v praxi.

Jelikož už proběhly první aktivity polytechnického vzdělávání v prostorách dílen a skleníků SOŠ Jarov, můžeme jen vřele doporučit. Chlapci si již vyzkoušeli práci s panem mistrem v oboru truhlář, malíř. Dívky si vyzkoušely floristiku a zahradnictví v prostorách skleníků SOŠ. Žáci jsou nadšeni, práce se jim líbí, výrobky jsou zdařilé. Doufáme, že pěkná spolupráce bude trvat i nadále.

Vedení školy

Polytechnické vzdělávání na ZŠ J. Seiferta