HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA – ZŠ J. SEIFERTA

30. 10. 2017 pořádali členové redakční rady školního časopisu Blábol tradiční halloweenskou diskotéku pro zájemce a fanoušky Halloweenu z řad žáků naší školy od přípravné třídy až po deváťáky. Diskotéka začala už v 15.30 hodin ve školní jídelně rejem masek žáků 1. stupně a školní družiny. Milým překvapením bylo přijetí pozvání na akci ze strany rodičů žáků z 1. A i přípravné třídy.

Celý prostor jídelny byl žáky 2. stupně tematicky vyzdoben a samotní žáci z redakční rady program tohoto zábavného odpoledne pro ostatní také připravili. Nejočekávanějším bodem akce byla jako vždy soutěž o nejlepší masku. Žáci a rodiče se skvěle bavili a protancovali celé odpoledne. Později se k přehlídce masek připojili i nadšení žáci 2. stupně. K večeru všichni odcházeli domů spokojeni a v dobré náladě.

Velmi nás potěšila aktivita všech účastníků celého setkání a zvláště pak neformální spolupráce s rodiči prostřednictvím jejich zapojení do této akce. Doufáme, že takových společně strávených okamžiků bude jen přibývat.

HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA – ZŠ J. SEIFERTA