Na dětech na Trojce nám záleží — Praha 3 rozjíždí další Místní akční plán pro školy — MAP 3

Na dětech na Trojce nám záleží — Praha 3 rozjíždí další Místní akční plán pro školy — MAP 3

Od srpna 2022 do prosince 2023 je realizován městskou částí ve spolupráci s řediteli a učiteli základních a mateřských škol a lokálními hráči na poli neformálního vzdělávání projekt na rozvoj školství na Praze 3.

Cílem projektu je vytvořit strategický rámec, který definuje oblasti, ve kterých se naše školství chce rozvíjet a zlepšovat.

V návazném projektu MAP 4 pak budou získány finance na realizaci aktivit, které povedou ke kvalitativnímu posunu ve školství na Praze 3.

Chceme, aby všechny děti na Praze 3 měly přístup k pestrému vzdělávání, které maximálně využívá poznatků moderní pedagogiky.


Tento projekt je spolufinancován EU. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023049

logolink MAP3

Mgr. Dagmar Ouřadová Novotná

Na dětech na Trojce nám záleží — Praha 3 rozjíždí další Místní akční plán pro školy — MAP 3